Pojemniki kratowe(siatkowe) / Gitterboxes / Gitterbox (gitterpaletten)

PL- Pojemniki siatkowe wg. dokumentacji UIC 435-3, BMW 435-3 produkujemy od wielu lat. Nasze produkty cechuje wysoka jakość i rozsądne ceny sprzedaży. Dysponujemy parkiem maszynowym o dużych możliwościach produkcyjnych miedzy innymi prasy mechaniczne  o nacisku od 2T do 150T, prasy gilotynowe grubość blach do 10 mm, 30 stanowisk w technologii MIG-MAG, 3 stanowiska w technologii TIG, oraz  całkiem nowo zainstalowane kompletne stanowisko robota spawalniczego firmy CLOOS do spawania podstaw Gitterboxów, oraz wiele innych urządzeń technicznych pozwalających nam na  produkcję wysokiej jakości produktów. Zgodnie z życzeniem zamawiającego jesteśmy gotowi rozpocząć produkcję innego typu pojemników wg dostarczonej dokumentacji technicznej.  W stałej produkcji oferujemy  części i podzespoły do gitterboxów.    Zapraszamy do kontaktu z nami.


EN- We have been producing gitterboxes according to the UIC 435-3 and BMW 435-3 documentation for many years. Our products are of high quality and reasonable sale prices. We have a machine park with large production capacities, including mechanical presses with a pressure from 2T to 150T, guillotine presses with sheet thickness up to 10 mm, 30 positions in MIG-MAG technology, 3 stations in TIG technology, and a completely newly installed complete welding robot station by CLOOS for welding the bases of Gitterboxes, and many other technical devices that allow us to produce high-quality products. As requested by the customer, we are ready to start the production of other types of containers according to the provided technical documentation. We offer parts and components for gitterboxes in constant production. Feel free to contact us.


DEWir produzieren seit vielen Jahren Gitterboxen nach UIC 435-3 und BMW 435-3. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und angemessenen Verkaufspreisen. Wir haben einen Maschinenpark mit großen Produktionskapazitäten, einschließlich mechanischer Pressen mit einem Druck von 2T bis 150T, Guillotinenpressen mit einer Blechdicke von bis zu 10 mm, 30 Positionen in MIG-MAG-Technologie, 3 Stationen in WIG-Technologie und einer komplett neu installierten Komplette Schweißroboterstation von CLOOS zum Schweißen der Sockel von Gitterboxen und vielen anderen technischen Geräten, mit denen wir qualitativ hochwertige Produkte herstellen können. Auf Kundenwunsch sind wir bereit, die Produktion anderer Containertypen gemäß der bereitgestellten technischen Dokumentation zu starten. Wir bieten Teile und Komponenten für Gitterboxen in ständiger Produktion an. Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren. .

Gitterbox UIC 435-3
podzespoły do Gitterbox UIC