Kurtyne wodne

Kurtyny wodne są doskonałym rozwiązaniem problemu męczących upałów. Chętnie instalowane w centrach miast, parkach, placach zabaw itp.