Inne konstrukcje stalowe / Other steel structures / Andere Stahlkonstruktionen

PL- Jesteśmy gotowy do realizacji zleceń wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, zarówno o przeznaczeniu przemysłowym jak i prywatnym. W zależności od sytuacji, wykonujemy profesjonalny projekt samodzielnie lub ściśle trzymamy się dostarczonych planów.


EN- We are ready to carry out orders of all kinds of steel structures, both for industrial and private use.Depending on the situation, we carry out a professional project on our own or strictly stick to the provided plans.


DE- Wir sind bereit, Aufträge für alle Arten von Stahlkonstruktionen sowohl für den industriellen als auch für den privaten Gebrauch auszuführen.Je nach Situation führen wir selbst ein professionelles Projekt durch oder halten uns strikt an die vorgegebenen Pläne.

Montaż konstr.